Дилян Млъзев: Град Елена си връща закритата болница, търсим партньори за по-добро здравеопазване

https://www.24plovdiv.bg/mnenia/article/11611351 www.24chasa.bg

5 млн. лв. е инвестиционната програма за тази година, казва кметът на балканското градче

Фокусът в тазгодишния бюджет е върху социалната политика

Общинска фотосоларна централа ще намалява разходите за ток

Има глад за медицински специалисти, фармацевти, кадри в строителството и туризма

- Г-н Млъзев, в изтеклата трудна година на пандемия, икономическа и социална криза какво можете да откроите като постижения за Елена?

- Един от основните приоритети, които си бяхме поставили, е да запазим финансовата стабилност. Но преди това - да опазим здравето на нашите съграждани и да им помогнем да преминат през кризата. В този смисъл

социалните услуги бяха от много важно значение за оцеляването на хората 

от най-уязвимите групи. Реализирахме няколко проекта, единият от които е “Патронажна грижа +”. С него осигурихме подкрепа и грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.

Предоставихме здравно-социални услуги на 43-ма - психологическа подкрепа, ежедневно подпомагане като пазаруване и заплащане на сметки с техни средства.
Успешен бе и проектът “Топъл обяд” - повече от 60 души се възползваха от тази възможност.

Много добре работихме с Регионалната здравна инспекция за осигуряване на мобилни медицински екипи за ваксинация в труднодостъпните села.

Осигурявахме редовно дезинфектанти, ръкавици и маски за детски градини, училища, администрации.
Паралелно администрацията работеше по привичните извънкризисни задачи.

Особено важно е, че финализирахме техническата рекултивация на депото за битови отпадъци по ОП “Околна среда”, завършихме и трансграничния проект за художествената галерия.

- Кой е най-големият проблем на общината, който не търпи отлагане?

- Проблемът пред местната власт никога не е само един. Предизвикателство е запазването на финансовата стабилност на общината и в същото време да успеем да задържим постигнатото ниво на предоставяните услуги за нашите съграждани.

Бюджетът на общината като абсолютна стойност изглежда добре, но в условията на инфлация и повишени цени на енергоносителите предстои да срещнем доста сериозни трудности.

За да ги преодолеем успешно, може да се наложи да предприемем ограничения. Едно от тях е временно намаляване на продължителността на работа на уличното осветление в града и селата.

Очакваме първата фактура с новите цени. Ако се окажат поносими, ще се върнем към обичайния режим.
В дългосрочен план се стремим да реализираме проект за подмяна на осветителните тела с такива с ниска консумация.

Работим за опазването на чистотата, управлението на отпадъците, решаването на екологичните проблеми. Не правим изключение от общата картина с недостига на специалисти.

Липсата на кадри е осезаема както при нас в общината, така и в бизнеса

Стараем се да подпомагаме младите хора, които желаят да започнат работа в общинската администрация.

През 2022 г. ще стартира програма за привличане на млади здравни специалисти, които да работят в общината чрез сключване на договор и поемане на част от разходите за обучение.

Нуждаем се от фармацевти и помощник-фармацевти, от медицински сестри за хосписа. Местният бизнес също търси квалифицирани специалисти в строителството, в туризма.

В Елена работа не може да си намери само този, на когото не му се работи.

- Гласувахте близо 19,7 млн. лв. бюджет на Елена за тази година, за какво ще стигнат тези пари?

- Увеличението в номинално изражение е с 20% спрямо 2021 г. Имаме отново преобладаващ дял на държавните дейности - 53%.

Най-голямо е увеличението в “Социалните дейности” - 25%, “Здравеопазване” - 20%, и “Образование” - 10%.
За общинската администрация обаче увеличението е доста по-ниско - едва 1,7%. Това наложи да отделим собствени средства, за да отговорим адекватно на увеличението на заплатите в останалите дейности.

В тези условия не можем да мислим за промяна на местните данъци и такси

Налага се да предприемем икономии и ограничаване на текущите разходи.

Все пак мисля, че успяхме да направим един реалистичен, изпълним бюджет. Заложени са средства, които да обезпечават всички основни дейности. Да се надяваме, че няма да имаме драстични обстоятелства, които да ни попречат да реализираме очакваните приходи и да се наложи да правим по-високи разходи от предвидените.

- Какви са приоритетите в разпределянето на средствата от общинската хазна?

- Фокусът на тазгодишния бюджет е социалната политика и подпомагане, което е в унисон и с политико-икономическата обстановка в страната.

Ще продължим да предоставяме социални услуги за хора с увреждания по програмите “Асистентска подкрепа” и “Личен асистент”. За поредна година ще поемем част от таксите на потребителите на хосписа в града.

Продължава и изпълнението на проектите “Патронажна грижа +”, “Услуги за ранно детско развитие”.

Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена с 563 500 лв. и е в размер на 2,1 млн. лв. Като се прибавят и проектите с външно финансиране, имаме една доста сериозна инвестиционна програма в размер на повече от 5 млн. лв.

Със средства от нея предстои общината да придобие обратно сградния фонд на закритата през 2012 г. болница. Вече имаме подписан предварителен договор и очакваме финализиране на сделката в най-скоро време, с което общината ще си върне обратно владението върху сградата.

В нея се намират медицинският център, спешната помощ и функциониращият хоспис. Предвиждаме разширяване на хосписа и търсене на партньорства за подобряване на здравното обслужване на населението.

Трябва да е ясно, че болница с 4 отделения, както беше в миналото, няма как да се случи

Няма специалисти, подобно лечебно заведение няма как да функционира в условията на настоящата здравна система. Бихме разчитали изключително много на партньорства със здравни заведения в посока долекуване и рехабилитация.

Не е по възможностите на една община с мащаба на Елена да осигури подобна болница. А балканджиите заслужават по-добро здравеопазване. Повече от 6 години чакаме реализация на мащабния проект на МЗ за модернизация на спешната помощ.

За целите му сме дарили терен в близост до сегашната сграда, но до момента изпълнение няма.

- Обмисляте ли алтернативни проекти, с които да намалите разходите за скъпите ток и горива?

- Заложено е обследване и изготвяне на доклад за енергийна ефективност на уличното осветление в град Елена и още 19 населени места. След това ще бъде изготвен технически проект и ще се премине към възлагане на изпълнението.

В резултат ще бъдат подменени осветителните тела с енергоефективни, като по този начин разходът за ток ще намалее значително.

За цялостна енергоефективна реконструкция са предвидени детската ясла, Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни с умствена изостаналост в с. Илаков рът, сградата на общинската администрация.

Предвидено е и

предпроектно проучване за изграждане на общинска фотосоларна електроцентрала

Единият вариант е това да се случи на общински терен, а другият - да се ползват покривите на общинските сгради за преминаване към т.нар. сгради с нулево енергийно потребление.

В хосписа, общностния център и Центъра за настаняване от семеен тип на деца ще бъдат подменени отоплителните системи на пелети. Възможностите за финансиране са по Плана за възстановяване и устойчивост, където има доста зелени мерки.

- Какво още включва инвестиционната програма за 2022-а?

- Заложена е сериозна сума за технически проекти за основен ремонт на улици и пътища. За част от тях се предвижда и подмяна на подземната инфраструктура.

Ще бъдат завършени започнатите през 2020 г. ремонти.

Имаме сериозен проект за благоустрояване на централния градски площад, алейната мрежа и стълбищата към парк “Калето”. Сключихме договор и

предстои старт на разширението на обединеното училище в село Майско

Вървят работни срещи с изпълнителя и след края на учебната година ще започне изграждане на физкултурен салон, допълнителни класни стаи, подмяна на отоплителната система и саниране на старата сграда.

Ще продължи благоустрояването на гробищния парк. Предстои изграждане на осветление и обособяване на паркинг на тренировъчното игрище до стадиона. Сред важните акценти са предпроектни проучвания за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор.

- Посочете някои от значимите проекти, които ще бъдат реализирани с финансова помощ от ЕС?

- По ОП “Околна среда” реализираме проект “От компостиране към нулеви отпадъци” за 383 хил. лв. Предвижда се да бъдат доставени компостери, да има обучения за въвеждане на добри практики и да бъде създаден обществен и екологичен център.

Надяваме се да намалеят органичните отпадъци,

които са сериозен проблем в нашето ежедневие, особено в селата. По Стратегията за водено от общностите местно развитие “МИГ общини Елена и Златарица” подготвя предложение за финансиране реконструкцията на Лятното кино в Елена.

Стартира биологичната рекултивация на депото за битови отпадъци - затревяване и озеленяване на вече запръстеното старо сметище.

- Елена е предпочитана дестинация за туризъм, какви са очакванията ви за 2022 г. в местна проекция?

- В периодите на най-тежкия локдаун туристическият бизнес понесе затруднения, но през миналото лято наблюдавахме завишен интерес към предлаганите туристически услуги. Къщите за гости и малките семейни хотели бяха заети.

През 2021 г. имаме ръст на броя на нощувките с близо 14% в сравнение с 2020 г. Реализирани са над 64 500 нощувки по данни на Единната система за туристическа информация.

За 2022 г. имаме 14 нови категоризирани обекта, което само по себе си говори, че Елена е желано място както за туризъм, така и за развитие на такъв вид бизнес и нови инвестиции.

Очакваме и през тази година един добър сезон за туризма в общината. В почивните дни градът е пълен с посетители. Все по-често се забелязват чужди туристи, най-вече от Румъния.

Има гости и от други балкански държави, напоследък - и от Украйна. Освен традиционния туристически продукт, който предлагаме, през 2020 г. беше открита и Художествената галерия на мястото на изгорялото училище.

Тя стана много интересен център за посещения, за организиране на изложби. Работим по реализацията на събития, които да привличат посетители в нашия град.

Надяваме се след две години прекъсване заради пандемията през есента отново да можем да домакинстваме Празника на еленския бут, който е очакван не само от еленчани, но и от хора от цялата страна.

- Какво ще пожелаете на еленчани за празника?

- На моите съграждани пожелавам на първо място здраве и мир да има, защото само когато човек е здрав и не се тревожи за собствената си сигурност и сигурността в обществото, тогава може да усети и да се наслади на празника.

Пожелавам на еленчани вяра в доброто, много позитивно отношение

Да не ги напускат творческият дух, креативността и отговорността пред идващите поколения. Все така да бъдем отговорни към всичко, което зависи от нас, общността и града ни.

Доказали сме, че балканджийското ни гостоприемство е щедро и неподправено. Можем да бъдем добри домакини, да посрещаме все повече гости и да бъдем единни в името на едно щастливо бъдеще за нашия град.

- С кого ще празнуват еленчани?

- В Деня на светите равноапостоли Константин и Елена - 21 май, на обяд ще има празничен концерт с народния певец Христо Косашки. Вечерта ще посрещнем трио “Вива”, а кулминацията ще е фолклорна програма с Илия Луков.

Надяваме се хората да са доволни и да се веселят. Макар че е трудно в тези времена да се организират подобни събития, се надяваме поне за ден еленчани да загърбят проблемите и се веселят така, както само те умеят.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • СНИМКА: АРХИВ

    Как полицаи покриха човека, направил брат ми инвалид

    "Бог да прости момичетата, дори не мога да си представя какво е на родителите, които са изгубили детенце заради един изрод, който не заслужава да диша…Всъщност… почти мога". Това пише във фейсбук профила си журналистът Иван Петров, чийто брат миналата година бе пребит от ултраси, които го наръгали с нож