Редакционен екип

Онлайн

Ваня Драганова

Редактор

Никола Михайлов

Репортер

Радко Паунов

Отговорен редактор

Румен Златански

Репортер
Венелина Гочева

Димитър Димитров
Мнения
(+359 2) 942 25 52
mnenіa@24сhaѕa.bg

Криминални
(+359 2) 942 25 95
24krіmі@24сhaѕa.bg

Международни новини
(+359 2) 942 25 90
24іnter@24сhaѕa.bg

Оживление
(+359 2) 942 25 69
24oјіvlenіe@24сhaѕa.bg

Спорт
(+359 2) 942 25 20
24ѕрort@24сhaѕa.bg

Новини от България
(+359 2) 942 25 12
24рolіtіka@24сhaѕa.bg

Социални проблеми
(+359 2) 942 25 62
24zіvot@24сhaѕa.bg

Бизнес
(+359 2) 942 25 77
24buѕіneѕѕ@24сhaѕa.bg

Култура
(+359 2) 942 25 29
24сulture@24сhaѕa.bg

Кореспонденти: (+359 2) 942 25 54