Авто

<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>Двама приятели си говорят за жени:</p>
<p>- Какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която те обича, разбира и ти прощава за всичко?</p>
<p>- Ще кажа: “Здрасти, мамо!”</p>
<p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </p>

Двама приятели си говорят за жени:

- Какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която те обича, разбира и ти прощава за всичко?

- Ще кажа: “Здрасти, мамо!”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

На този уебсайт