Уинстън Чърчил

Веднъж Чърчил трябвало да направи обръщение към народа по радиото. Поръчал такси, стигнал пред зданието на радиото и попитал таксиметровия шофьор дали може да го изчака половин час и да го върне обратно. Шофьорът, не познавайки Чърчил, отговорил, че не може да чака, защото трябва да се прибере вкъщи - искал да чуе речта на Чърчил. Това толкова се харесало на Чърчил, че той заплатил в пъти повече от договореното. Таксиметровият шофьор първо погледнал купчината пари, после Чърчил и казал:

- Майната му на Чърчил, ще ви изчакам.

На този уебсайт