Евита Смилкова

Репортер

Репортер в отдел "Международна политика" на "24 часа". Отразява политически и социални теми от световен характер.

Контакти

Евита Смилкова

Последни статии

7 8 9