Петър Тодоров, главен секретар на МВР: Пари за почистване на речните корита могат да се ползват и за купуване на гласове

https://www.24plovdiv.bg/mnenia/article/12658785 www.24chasa.bg

За да повишим събираемостта и ефекта на глобите по Закона за движението по пътищата, трябва да вървим в посока към опростяване на механизма за налагане на санкцията

- Г-н главен секретар, от няколко седмици има акции срещу купения и контролиран вот. По колко и какви сигнали работите 4 дни преди изборите?

- Картината е динамична, всеки ден се провеждат по региони специализирани полицейски операции. Те ще продължат включително и в изборния ден. Към 28 септември са получени

188 сигнала за нарушаване на изборното законодателство

и политическите права на гражданите. Преобладаващата част от тях - 153, са за купуване на гласове в полза на определена политическа партия и коалиция. 15 са за други нарушени, 12 са за неправомерна агитация, 6 за унищожаване на чуждо имущество и 2 за корпоративен вот.

- Колко са разследванията и задържаните?

- Образувани са общо 30 наказателни производства. Задържани са 17 лица за извършени престъпления против изборния процес.

- Какви са схемите тази година, още ли е популярно опрощаването на лихви по кредити например и какви други тактики се използват? 

- Всички сигнали за различни видове схеми за купуване на гласове или корпоративен вот се проверяват, независимо от това за коя политическа сила става въпрос. Както и в предни избори, има традиционни схеми - даване на пари, за да се гласува за определена партия, личност или коалиция;  опрощаване на вересии, на вноски по кредити и други задължения под някаква форма.

Проверяваме и сигнали по схемата, най-общо казано, дърва срещу глас. Като актуална схема може би трябва да споменем така наречените приближени до определени общини и фирми, които генерират средства чрез извършване на дейност по почистване на корита и дерета, и тези средства могат да бъдат използвани за купуването на гласове. Категорично проверяваме всеки един сигнал под каквато и форма да бъде и каквато и схема да се използва.

- Преди се даваше попълнена бюлетина и от човек се изискваше да изнесе празна. Сега с машините това е невъзможно. Със снимка ли се доказва изпълненият ангажимент? 

- Както знаете, задължение на отделната Секционна избирателна комисия е да следи и контролира законността на вота в изборния ден. Вменено им е да следят и да не допускат заснемане на вота. В случай че такова бъде допуснато, това е административно нарушение, което трябва да бъде санкционирано от съответната районна избирателна комисия. 

Съгласно изборното законодателство категорично са определени правата и задълженията на нашите служители, а те са да осигуряват обществения ред пред секциите в района на избирателното място и около него. В случай на възникване на някакъв инцидент вътре в самата избирателна секция нашият служител може да влезе единствено и само тогава, когато председателят на секционната комисия го помоли за вземане на отношение. Това  се документира със съответния протокол, в който да е видно защо и заради кого е влязъл наш служител във изборната секция. Документът се попълва от председателя или в момента на покана към служителя да вземе отношение, или след събитието.

- Какъв е профилът на хората, които се занимават с купуване на гласове? Имат ли досиета и какви?

- Многообразен е. Основната част от изпълнителите са нискообразовани. Когато говорим за организаторите и ръководителите на този тип престъпни схеми, свързани с изборното законодателство, това са хора с по-висока степен на образование, които седят по-високо в йерархията от преките изпълнители. 

- Преди дни казахте, че едва 40% от глобите на пътя са платени. Какви са проблемите, споменахте, че механизмът за връчване е от 60-те години на миналия век? Как може да се подобри?

- Да, действително е така, начинът на връчване на наказателните постановления, с които се определя размерът на санкцията на получилите актове, на електронните фишове с цел по-голяма ефективност при събираемостта на тези административно наложени наказания трябва да се адаптира към възможностите на съвремието.  Прекалено е труден, прекалено е тромав, бавен и съответно това води до неефективност при събирането на наложените санкции, което пък поражда едно чувство на безнаказаност.

В много държави пътят е много кратък и след извършване на дадено нарушение на дадения от гражданина електронен адрес се изпраща съобщение за наложено административно наказание и съответно то се счита за връчено. Ако не бъде платено в законово определен кратък срок, текат много сериозни наказателни лихви. Мисля, че за да повишим събираемостта и съответно ефекта от наложените административни наказания по Закона за движението по пътищата, трябва да вървим в тази посока на опростяване на механизма на налагане на наказанието.

- Новите мерки работят от над месец, вече отчетохте резултати. Споменахте преди седмица 32 спасени живота. Разкажете за ефектите от отделните мерки – широколентов контрол, линеен контрол, проверките по ваша заповед на  каращи без книжки, с отнети книжки и деца.  

- Бяха набелязани редица мерки, с които да въздействаме на обстановката по пътищата. Естествено, бих искал отново да подчертая, че цялостното и дълготрайно повишаване на пътната безопасност изисква комплекс от действия, които трябва да бъдат извършени не само от МВР. Имам предвид както законодателни мерки, които коментирахме, така и проблеми, свързани с инфраструктурата - нейното подобряване.

Трябва да се започне от тези 80-90 места

по инфраструктурата на България, които са доказано компрометирани от техническа гледна точка и там се случват множество произшествия. Трябва в спешен порядък да се започне с това и не трябва да го изключваме като мярка за подобряване на пътната обстановка.

Обучението на водачите, насищането на нашите пътни артерии с достатъчно технически средства, които да действат в една синхронизирана система както за контрол на шофьорите, така и превантивно и респектиращо спрямо тях.

Мерките, които към момента използваме и с които опитваме да влияем на пътната обстановка с нашия ресурс, са широкообхватният и линейният контрол. Както вече обяснихме, при широкообхватния метод проверките се извършват на места, където е безопасно да бъдат спирани множество автомобили и да се взема административно отношение спрямо водачите, нарушили правилата.

Добър ефект дава така нареченият линеен контрол, в който автомобили на МВР са в пътния поток и когато констатират рисково шофиране, водачите биват извеждани и съответно санкционирани. За тази цел включихме допълнителните сили от патрулно-постовата дейност от Териториална полиция. Към тези мерки мога да добавя и разпореденото  издирване на всички водачи - рецидивисти, които имат множество невръчени административни документи и наказателни постановления. След  привеждането  им в известност на тези водачи приоритетно се връчват съответните документи, а служители на Охранителна и Криминална полиция следят за техни прояви с  цел  своевременно санкциониране и търсене на наказателна отговорност.  

- Многоуважаемият колега Георги Банов попита откъде дрогираните шофьори се сдобиват с наркотици. Какво обясняват тези водачи?

- За съжаление, употребата на наркотици от водачите става все по-сериозен бич. Нивата на употреба на алкохол и наркотици от водачите започват да се изравняват. Ако навремето говорехме само за пияни шофьори, то сега все по-често говорим за дрогирани такива.

За жалост, наркотици могат да бъдат получени от различни места, което пък нас ни активира да работим именно срещу разпространителите на наркотични вещества, дилърите на улично ниво, на по-високо ниво, особено с акцент в районите на училищата. 

И тук законодателството се нуждае от промяна в посока

по-голяма репресия спрямо водачите, които са си позволили лукса да шофират след употреба на алкохол или наркотици

Така че акцентът ни е наистина да продължим нашата активна дейност по установяване на лица, разпространяващи наркотични вещества, и това е видно.

Няма седмица, в която да нямаме реализирани операции срещу лаборатории и оранжерии за марихуана и други видове наркотици, това е видно и от съобщенията, които излизат в медиите. Но не мога да не отбележа и една друга негативна тенденция – увеличение на случаите за отглеждане на марихуана в домашни условия за лична употреба вероятно като противовес както на активната полицейска работа, така и на значителното увеличение на цената на дрогата.       

- Излезе резултатът от проверката за полицаи, помагали на Георги Семерджиев. Започнаха дисциплинарните производства. Колко са, за какви нарушения и колко се водят с предложение за уволнение?

- По случая “Семерджиев” докладът на дирекция “Инспекторат” в МВР визира над 40 служители, за които има данни, че с действия или бездействия са улеснили престъпната дейност на Семерджиев. В резултат на събраната информация бяха образувани дисциплинарни производства срещу младши инспектор Симона Радева.

- Докъде са стигнали тези дисциплинарки?

- Това за младши инспектор Симона Радева завърши и към 18 септември тя бе дисциплинарно уволнена. За останалите служители, за които също има данни, че по някакъв начин са съдействали на престъпната дейност на Семерджиев, са образувани дисциплинарни производства, които са в ход.

- Какво ги очаква?

- Предстои детайлното изясняване на участието на всеки един служител и съответно - понасяне на дисциплинарна отговорност. Дисциплинарните производства са няколко. След изясняване на ролята на всеки един служител ще бъдат образувани и още дисциплинарни производства там, където не са изтекли давностните срокове.

- Тази година има две разкрити поръчкови убийства - на Тургай Сали, застрелян в Хасково, и на Любомир Иванов в София. Как променихте подхода на работата, че да се стигне до задържане на извършителите, както и на помагачите?

- Дължи се на активната работа и добрата организация, която беше създадена още в самото начало, когато беше подаден сигналът за съответните убийства. Имаше изключително качествен оглед на местопроизшествията. Към този оглед бяха привлечени съответно специалисти от различни направления и всичко, което можеше да се направи на съответното местопроизшествие за събиране на годни доказателства, беше направено в пълен обем.
Следваща стъпка, която ни доведе до успех, беше добрата координация между различните служби в министерството, които бяха ангажирани с тези случаи. Работиха няколко служби - СДВР, ОДМВР - Хасково, Главна дирекция “Национална полиция” и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”. В резултат на тази добра координация, стиковка и ръководни функции, които бяха възложени на колегите от ГДНП, обхванахме целия спектър от мероприятия, които трябва да се проведат в тези случаи, и това ни доведе до успешни резултати.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Само в "24 часа" на 26 ноември: Стоте лица на аутизма

    Само в "24 часа" на 26 ноември: Стоте лица на аутизма

    Само в "24 часа" на 26 ноември четете:  Не изпитвам омраза към никого - интервю с легендарната Лили Иванова преди "Арена София"  100-те лица на аутизма - съботен очерк  КАТ засече 925 000 с висока скорост до 15.11, но само 43% от глобите са връчени Желю Желев прозря, че ще ни управляват военни. Не с танкове
  • САЩ обмислят ежегодни ваксини срещу КОВИД-19.

    Пандемията с COVID-19 отмира

    В момента на много места в Европа се разгръщат Омикрон вариантите BQ.1.1 и BF.7, които не дават данни да са проблемни (с малък въпрос около BQ.1.1). Като цяло топлата есен се оказа достатъчна за омекотяване на начеващи вълни, което вече все повече и повече говори за отмиране на пандемията. Лятото имаше известна загриженост с няколко омикрон